Zamknięte szkolenia dedykowane

Organizujemy zamknięte szkolenia dedykowane dla danej instytucji, z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Szkolenie jest przygotowywane specjalnie pod oczekiwania konkretnej instytucji, uwzględniając jej specyfikę i charakterystykę.

Szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych

Szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.