Stanowimy zespół doświadczonych prawników, którzy od wielu lat współpracują z samorządami wszystkich szczebli.

Mamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i osób prawnych.

W praktyce zawodowej zajmujemy się przede wszystkim podatkami lokalnymi, stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego, dostępem do informacji publicznej, gospodarką komunalną, zamówieniami publicznymi, unormowaniami w zakresie finansów publicznych, nieruchomości, a zatem szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz prawem cywilnym. Są to również obszary naszego rozwoju naukowego.

Na bieżąco śledzimy aktualne regulacje dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania samorządu.

Mamy doświadczenie w reprezentacji klientów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Regionalną Izbą Obrachunkową, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Świadczymy pełną pomoc prawną dla organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego (obsługa sesji) lub ich komisji.

prof. UwB dr hab. Rafał Dowgier

prof. UwB dr hab. Rafał Dowgier

adw. Agnieszka Dowgier

adw. Agnieszka Dowgier

Dr Piotr Sitniewski

Dr Piotr Sitniewski