Stanowimy zespół doświadczonych prawników, którzy od wielu lat współpracują z samorządami wszystkich szczebli.

Mamy doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i osób prawnych.

W praktyce zawodowej zajmujemy się przede wszystkim podatkami lokalnymi, stosowaniem przepisów ordynacji podatkowej i kodeksu postępowania administracyjnego, dostępem do informacji publicznej, gospodarką komunalną, zamówieniami publicznymi, unormowaniami w zakresie finansów publicznych, nieruchomości, a zatem szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz prawem cywilnym. Są to również obszary naszego rozwoju naukowego.

Na bieżąco śledzimy aktualne regulacje dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania samorządu.