sporządzanie opinii prawnych w zakresie sytuacji prawnej radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, członków zarządu powiatu i województwa, pracowników samorządowych w kontekście szeroko rozumianych zakazów i nakazów dotyczących podejmowania określonej działalności prawnie zakazanej lub reglamentowanej. Dotyczy to np.:

  • wszelkich przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego (wójta, burmistrza, prezydenta),
  • zakazów łączenia stanowisk,
  • zakazów podejmowania określonej działalności zawodowej w związku z pełnieniem funkcji wybieralnej.