• sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień ustrojowych funkcjonowania samorządu terytorialnego w szczególności takich spraw jak:
  • ocena właściwości określonych zapisów w statucie gminy (powiatu czy województwa samorządowego),
  • problemy wynikające w ramach toczącego się postępowania nadzorczego wojewody wobec organów jednostek samorządu terytorialnego.