• sporządzanie opinii, informacji oraz ekspertyz w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w formie preferencji podatkowych
  • opiniowanie uchwał w sprawie zwolnień w zakresie podatków lokalnych w kontekście regulacje dotyczących pomocy publicznej
  • konsultacje postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  • wsparcie w zakresie podatkowej pomocy publicznej w sektorze rolnictwa