• wsparcie merytoryczne w organizacji procesu skutecznej kontroli podatkowej
  • pomoc merytoryczna w przygotowywaniu pism procesowych
  • konsultacje w zakresie procedur podatkowych (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe)
  • wsparcie w przygotowywaniu stanowisk w ramach indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • reprezentacja w sporach podatkowych przez sądami administracyjnymi