• przeprowadzenie konsultacji w siedzibie jednostki lub opracowania opinii prawnej,
  • sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej (zwłaszcza na potrzeby potwierdzenia stanowiska samorządu przed instytucją udzielającą dofinansowania).