•  audyt uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  • przeprowadzenie nowelizacji uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  • prawna organizacja przetargów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  • organizacja współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (np. tworzenie związków, zawieranie porozumień)
  • wsparcie w określeniu wymiaru i prowadzeniu postępowań podatkowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • reprezentacja gminy / związku międzygminnego w postępowaniach nadzorczych i sądowo-administracyjnych dotyczących podjętych uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi