• audyt uchwał dotyczących zarządzania drogami publicznymi, w tym w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
  • sporządzanie informacji, opinii i ekspertyz prawnych dotyczących optymalnych form udostępniania pasa drogowego podmiotom prywatnym,
  • wsparcie w postępowaniach odszkodowawczych dotyczących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego własności nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych,
  • doradztwo w toku postępowań dotyczących przejmowania dróg publicznych zastąpionych nowo wybudowanym odcinkami drogi, w szczególności w zakresie oceny prawnej funkcjonalności zastępowanego odcinka drogi w sieci drogowej,
  • bieżące wsparciu prawnym w postępowaniach dotyczących nakładania kar pieniężnych za niezgodne z prawem zajęcie pasa drogowego.