• doktor habilitowany nauk prawnych,
  • profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
  • członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz International Fiscal Association;
  • redaktor naczelny miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”;
  • autor i współautor ponad 300 opracowań naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy, artykułów, glos i ekspertyz;
  • specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej oraz podatkowej pomocy publicznej;
  • doradca jednostek samorządu terytorialnego;
  • wieloletni trener w zakresie wskazanej problematyki.