Członek Izby Adwokackiej w  Białymstoku od 2004r. W 2008r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym. Jest kolejną kadencję członkiem Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, prowadzi również szkolenia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

Od wielu lat prowadzi kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek samorządowych we wszystkich płaszczyznach.Obszarem jej działania w ramach prowadzenia spraw klientów indywidualnych jest przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego (obrót nieruchomościami), zobowiązań, spadkowego oraz podziału majątku dorobkowego małżonków i majątku spółek. Zajmuje się gospodarczym prawem karnym.