• stała współpraca w zakresie kompleksowej obsługi spraw związanych z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
  • reprezentowanie podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przed sądami administracyjnymi; kompleksowa obsługa sprawy: sporządzanie odpowiedzi, opinii, pism procesowych, odpowiedzi na skargi, skarg kasacyjnych do NSA,