Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie SK/48/15 podatnicy zaczęli składać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wnioski o zwrot/stwierdzenie nadpłaty w zakresie stacji transformatorowych. Skutkiem korekt jest z zasady rekwalifikacja stacji na budynek i naliczenie podatku od jego powierzchni. Dodatkowo wyłącza się z opodatkowania urządzenia i instalacje we wnętrzu tego budynku. Abstrahując od tego, czy mogą one jako element sieci elektroenergetycznej podlegać opodatkowaniu, należy podkreślić, iż kwestii tej powołany wyrok w ogóle nie dotyczył. Trybunał stwierdził natomiast, iż klasyfikacja obiektu budowlanego dla potrzeb opodatkowania zawsze powinna opierać się na analizie stanu faktycznego sprawy, co oznacza konieczność weryfikacji elementów definicyjnych budynku, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W praktyce niektóre z obiektów objętych wnioskami stanowią kontenerowe stancje transformatorowe, które nie muszą być związane trwale z gruntem. Zatem nie stanowią one dla potrzeb opodatkowania budynków, a co za tym idzie zasady ich opodatkowania nie powinny ulec zmianie.