• odliczanie VAT od wydatków majątkowych dotyczących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, obiektów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej,
  • analiza możliwych sposobów realizacji zadań publicznych przez samorząd i przedstawiamy koncepcje optymalnego oraz bezpiecznego odliczania VAT.
  • obliczenie prewspółczynnika dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych, omówienie zasad jego wyliczania
  • weryfikacji możliwości odstąpienia od stosowania prewspółczynnika (komunikacja miejska, działalność instytucji kultury, sport i rekreacja) ponieważ w niektórych dziedzinach zakres odliczenia w dalszym ciągu może wynosić 100%.